Automatické pridelenie IP adresy

Automatické pridelenie IP adresy

Otvorenie konfigurácie siete

Z menu Štart v ľavom dolnom rohu obrazovky otvoríte „Ovládacie panely„.

img01

V nich kliknete na „Sieť a Internet„.

img02

Kliknete na „Centrum sieťových pripojení a zdieľaní„.

img03

Následne v ponuke vľavo kliknete na „Zmeniť nastavenie adaptéra“.

img04

Zobrazí sa zoznam sieťových pripojení. Počet pripojení, ktoré sú v ňom zobrazené závisí na konfigurácii počítača. Je potrebné vybrať správne pripojenie. Obvykle je nazvané „Pripojenie k miestnej sieti„, ak ich je viac, môže názov obsahovať aj číslo. Ak je správne pripojený kábel počítačovej siete, nesmie byť pri pripojení zobrazený červený krížik. Pripojenia, ktoré obsahujú slovo „Bluetooth“ si nevšímajte. Kliknite na vybrané pripojenie pravým tlačidlom myši a vyberte si (ľavým tlačidlom) položku „Vlastnosti„. V závislosti od nastavenia počítača sa môže zobraziť žiadosť o potvrdenie tejto akcie, ktorú odsúhlasíte.

img05

V zozname „Toto pripojenie používa…“ označíte „Protokol IP verzia 4 (TCP/IPv4)“ a kliknete na tlačidlo „Vlastnosti“. Protokoly IP bývajú až takmer na konci zoznamu. IP adresy nastaviť na automaticky.

img06