FAQ

Otázky a odpovede

Otázka: Od koho máme na internáte internet?
Odpoveď: Internet vám neposkytuje fakulta ako taká, ale združenie SANET (Slovak Akademical Network) patriace pod ministerstvo školstva. Viac info na www.sanet.sk

Otázka: Aké sú vlastne pravidlá pripojenia sa na internet na ŠDaJ?
Odpoveď: Pravidlá si pozorne preštudujte (resp. dúfame, že ste si ich pozorne preštudovali) pri registrácii do siete. V skratke: správajte sa zodpovedne, dodržujte zákony a dodržujte limit max. 25 GB stiahnutých a 25 GB odoslaných dát denne.

Otázka: Mám niekam písať mail, ak poruším pravidlá a dostanem ban? Môžem sa niekde odvolať?
Odpoveď: Nie, snaha komunikovať s administrátormi je v tomto prípade zbytočná. Bude vám odpovedané, že bany aj unbany rozdeľuje automatický systém a do jeho behu nie je možné zasahovať.

Otázka: Čo ak môže za prekročenie limitu program, ktorý mi do počítača nainštaloval súrodenec alebo kamarát a k porušeniu pravidiel došlo bez môjho vedomia?
Odpoveď: Platí rovnaká odpoveď ako v predchádzajúcej otázke. Za svoj počítač máte zodpovednosť ako osoba, ban vám bol udelený oprávnene.

Otázka: Prečo sa stáva, že za porušenie pravidiel jednotlivca býva odpojený celý internát? Nie je to nespravodlivé?
Odpoveď: Keďže konektivitu pre internát dodáva SANET, ten aj sleduje prevádzku a je zodpovedný za riešenie situácií, ak si niektorá z veľkých spoločností (SONY, WARNER atď) domáha nápravy vzniknutej škody. SANET v tomto prípade žiada okamžité riešenie, ktoré bude mať zároveň aj „výchovný“ charakter tak, aby sa neopakovalo v budúcnosti. Ak by sa nepostupovalo takto tvrdo, SANET môže pristúpiť k odpojeniu celej fakulty, nie iba ŠDaJ.


Káblový internet

Otázka: Ako sa zaregistrujem do siete ŠDaJ?
Odpoveď: Postup registrácie

Otázka: Čo mám robiť, ak si chcem zaregistrovať nový počítač, resp. zariadenie s inou MAC adresou.
Odpoveď: Postup zmeny MAC

Otázka: Môžem sa so svojim zariadením (napr. notebookom) pripojiť na káblový internet na inej ako mojej izbe?
Odpoveď: Áno, pripojiť sa môžte na hociktorej izbe ŠDaJ.

Otázka: Viem si pozrieť štatistiky prenosu dát zo svojho zariadenia?
Odpoveď: Aktuálne množstvo prenesených dát si viete pozrieť na: http://lanmon.mtf.stuba.sk ale vždy s hodinovým oneskorením!

Otázka: Software na mojom počítači, ktorý som si nainštaloval, mi ukazuje, že som preniesol iba 24,99999 GB a napriek tomu ma váš systém zabanoval. Máte to pokazené.
Odpoveď: Naše dáta sú zbierané priamo zo switchov a pre nás sú smerodajné tieto údaje a nie údaje vo vašom počítači. Aktuálne množstvo prenesených dát si viete pozrieť na: http://lanmon.mtf.stuba.sk ale vždy s hodinovým oneskorením!

Otázka: Stále nerozumiem systému udeľovania banov na hodinovej báze.
Odpoveď: OK, skúsime to na takomto príklade: Užívateľ siete ŠDaJ stiahne v dobe od 7:00 do 8:00 celkovo 16 GB dát. Na email mu po 8:00 príde varovanie, že prekročil kontrolnú hranicu 15 GB, ale internet mu bude nadaľej fungovať bez obmedzení. Následne v intervale od 16:00 do 17:00 stiahne ďalších 10 GB dát. Užívateľ bude o 17:00 informovaný, že preniesol viac ako 25 GB dát za 24 hodín a bude v 18-tej hodine odpojený od siete a internet mu nebude fungovať do pol noci dňa dokedy má BAN. Ak by sa tento istý užívateľ dopustil rovnakého priestupku v niektorý iný deň, doba jeho odpojenia sa zvýši na dva dni (48 hodín) a bude postupne rásť s počtom porušení pravidiel.
Ak užívateľ prvýkrát poruší pravidlá napr. v pondelok 02:00 v noci, internet mu bude spustený až v utorok 23:59.


Wifi

Otázka: WiFi mi funguje pomaly. Prečo?
Odpoveď: Dôvodov môže byť niekoľko. Acess point (AP), na ktorom ste pripojení, je preťažený. AP je od vás príliš ďaleko. Došlo k neodbornej manipulácii so zariadením (iní študenti si natočili anténky tak, aby mali lepší signál iba oni). Veľké zarušenie inými zariadeniami vo vašom okolí.

Otázka: Wifi mi nejde vôbec. Prečo?
Odpoveď: Pravdepodobne disponujete kombináciou nová WiFi sieťová karta (iba tzv. „n“ štandard) a OS Windows 8.1. O tomto probléme sme informovali aj výrobcu našich zariadení a čakáme na nový firmware, ktorý by poruchu mohol opraviť.

Otázka: Na WiFi nefungujú všetky služby internetu.
Odpoveď: WiFi je primárne určenie na základné browsovanie. Iné služby, najmä tie, ktoré vyťažujú pripojenie, môžu byť obmedzené, resp. úplne zakázané.

Otázka: Mám iba tablet alebo telefón.
Odpoveď: Do WiFi sa zaregistrujte napríklad od spolubývajúceho.
Odpoveď: Druhou možnosťou vygenerovania prihlasovacích údajov do wifi siete ŠDaJ je použit špeciálny kiosok s touto funkciou, ktorý je umiestnený na vrátnici “starého” internátu”.

Otázka: Ako si vygenerujem meno a heslo na WiFi?
Odpoveď: Meno a heslo je každému študentovi vygenerované automaticky a nie je možné ho zmeniť.

Otázka: Čo mám robiť, ak som zabudol svoje meno alebo heslo na WiFi?
Odpoveď: Prihláste sa na stránku prihlásenie a ak máte registrovaný PC zobrazia sa Vám detaily, kde nájdete aj prihlasovacie údaje.