Reštart sieťového pripojenia

Vytiahnite na 10 sekúnd z Vášho počítača sieťový kábel a znovu ho vložte späť. Tento spôsob je aplikovateľný pre všetky operačné systémy (Windows, UNIX, MacOS atď.)

Ak ste tento krok spravili po 04:00 hod. od vašej registrácie a máte nastavené automatické pridelenie IP adresy, mali by ste dostať IP adresu s povoleným prístupom do internetu.

Server sa reštartuje každú hodinu.

Ak nie, kontaktujte hlavných technikov internet klubu prostredníctvom email-u kontaktu.