Návody

Pomocné návody

Wifi SDaJ – Návod na pripojenie k wifi sieti

Automatické pridelenie IP adresy – Návod na správne nastavenie sietovej karty

Ako zistiť svoju MAC adresu PC – Návod na získať MAC adresu počítača

Ako obnoviť zmazané súbory – Návod na obnovenie zmazaných súborov

Reštartovanie sieťového pripojenia – Návod na reštartovanie sietového pripojenia

NTP server – Návod na nastavenie synchronizáciu času