NTP server

NTP Server

Tento návod Vám pomôže nastaviť na Vašom počítači synchronizáciu času s internetovými servermi.
Pre synchronizáciu času potrebujete mať pripojený počítač k internetu.

V pravom dolnom rohu sa nachádzajú systémové hodiny, klikneme na ne „pravým tlačidlom myši“ a vyberieme možnosť „Upraviť dátum a čas„.

ntp.01a

V okne vyberieme záložku „Internetový čas„.  Ďalej klikneme na tlačidlo „Zmeniť nastavenie…„.

ntp.02

Zmeníme server na synchronizáciu času na „ik.mtf.stuba.sk„. Aktivujeme možnosť „Synchronizovať s internetovým časovým serverom„. Pre synchronizáciu a kontrolu času klikneme na tlačidlo „Aktualizovať teraz„. Pre uloženie nastavení klikneme na tlačidlo „OK„.

ntp.03